The most wonderful MESSAGE!

Blog Ong, Tink-Tink Videos

Sa mga nahihirapan;
Sa mga nawawalan ng pag-asa;
Sa mga may poot sa dibdib;
Sa mga nalulungkot;
Sa mga nasasaktan;
Sa mga hindi makapagpatawad;
Sa mga hindi makapagbagong buhay;
Sa mga nakalimot sa Dios;
Sa mga may pagsubok na pinagdadaanan;
Sa mga inaapi;
SA MGA PILIPINO.

Nawa makapagpalakas sa inyo.

Advertisements